นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

About NES Study Abroad

เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2539 ภายใต้ NES Educational Group
โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนก (แผนกภาษา และ แผนกศึกษาต่อต่างประเทศ)
NES ในปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สาขาในเชียงใหม่

 NES Study Abroad เป็นแผนกศึกษาต่อต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “New Zealand Specialist Agent” (ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์) ที่ได้รับการรับรองและประทับตราโดย Educational New Zealand (สำนักงานการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์) โดยNESได้เป็นตัวแทนในการติดต่อสถาบันต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสิงคโปร์ ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น-ระยะยาว หลักสูตรสายอาชีพ อนุปริญญา จนกระทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

 NES มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในทุกระดับ NES เน้นการบริการที่รวดเร็ว ด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มากด้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยู่ต่างประเทศมายาวนานหลายปีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับ เกียรติและความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งใน สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ หรือ ( TIECA ) นอกจากนี้NES ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆในการบริการทั้งสิ้น

NES STUDY ABROAD มีความปารถนาในการบริการที่มีคุณภาพ มุ่งหวังการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอย่าง นอกจากนี้NESยังให้การบริการนักเรียนและผู้ปกครองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสมัครเรียน การยืนขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก-รถรับส่งสนามบิน จนกระทั้งคอยติดตามดูแลนักเรียนตลอดที่นักเรียนไปศึกษาต่อ

We are professional Study Abroad OfficeNES STUDY ABROAD ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิก สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
NES STUDY ABROAD is an approved member of the Thai International Education Consultant Association (TIECA)

 • Post
  NES Study Aboard (นิมมานฯ 17)

  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ TEL.053-894807, 081-5315530

 • Post
  INES 3 (สมเพชร)

  ตรงข้ามตลาดสมพชร แจ่งศรีภูมิ ถ.ชัยภูมิ TEL.053-221-173

 • Post
  INES1

  ตรงข้ามร้าน Iberry ซ.สายน้ำผึ้ง ต.สุเทพ TEL.053-221-173