นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์
 • แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

  ให้บริการแนะแนวระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการแนะนำข้อมูลในด้านอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาบันการศึกษา

 • เลือกสถาบันการศึกษา และดำเนินการ สมัครเรียน

  คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ดำเนินการติดต่อและสมัครเรียน

 • จัดการที่พักและ รถรับ-ส่งสนามบิน

  จัดหาที่พักที่สะดวกและปลอกภัยให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์ หอพัก หรือเซอร์วิส
  อพาร์ทเม้นท์

 • จองตั๋วเครื่องบิน

  จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ให้แก่นักเรียน
  และผู้ปกครอง

 • บริการจัดทำวีซ่า

  รับปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้แก่นักเรียน

 • จัดปฐมนิเทศ

  จัดปฐมนิเทศให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นและจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อนักเรียนจะได้สามารถเตรียมตัวเดินทางได้อย่างถูกต้อง

 • อำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษานักเรียนตลอดการศึกษา

  เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงและหากพบปัญหา ข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือใด สามารถติดต่อพี่ๆ ที่ NES เพื่อขอความช่วยเหลือได้ ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือและประสานงานกับต่างประเทศ