นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์
 • Post
  NES Study Aboard (นิมมานฯ 17)

  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ TEL.053-894807, 081-5315530

 • Post
  INES 3 (สมเพชร)

  Specialist in Thai Courses เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาไทย TEL.053-221-173

 • Post
  INES1

  Specialist in Adults and Academic Preparation Courses เชี่ยวชาญหลักสูตรอังกฤษผู้ใหญ่และวิชาการ TEL.053-221-173