นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Australian Institute of Technical Training


 Australian Institute of Technical Training

(AITT)

AITT เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศ

ออสเตรเลียและเป็นที่นิยมของนักเรียนนานาประเทศในกรุงเมลเบิร์น

มากไปกว่านั้น หลักสูตรทางการศึกษาของเรามีหลักสูตรที่หลากหลาย

เพื่อให้นักเรียนได้เลือกศึกษาและเป็นประโยชน์กับนักเรียนเพื่อไป

ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเมลเบิร์น ซึ่งได้รับการ

โหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (World most liveable) ถึง 4 ปี

ซ้อน 

หลักสูตรหลากหลายที่เป็นที่นิยม เช่น


AGED CARE

•    Certificate III in Individual Support

•    Certificate IV in Ageing Support


AUTOMOTIVE
•    Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology
•    Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis
•    Diploma of Automotive Management


BEAUTY THERAPY
•    Diploma of BeautyTherapy


BUSINESS AND MANAGEMENT
•    Diploma of International Business
•    Diploma of Leadership and Management
•    Advance Diploma of Leadership and Management


COMMUNITY SERVICES
•    Certificate IV in Community Services
•    Diploma of Community Services


COMMERCIAL COOKERY
•    Certificate IV in Commercial Cookery
•    Diploma of Hospitality Management
•    Advanced Diploma of Hospitality Management

 

ENGLISH COURSE – EAL ( FURTHER STUDY )

•    Certificate III in EAL
•    Certificate IV in EAL


HAIRDRESSING
•    Certificate III in Hairdressing
•    Diploma of Salon Management


MARKETING AND COMMUNICATION
•    Certificate IV in Marketing and Communication
•    Diploma of Marketing and Communication
•    Advanced Diploma of Marketing and Communication


MASSAGE
•    Certificate IV in Massage Therapy
•    Diploma of Remedial Massage

 

 

 ดูเพิ่มเติม https://aitt.vic.edu.au