นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Australian Institute of Technical Training


Australian Institute of Technical Training

Australian Institute of Technical Training หรือ AITT เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ หรือ Vocational and Education Training ด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม อาหาร กราฟฟิก เครื่องกล และอื่นๆ และมีการเรียนการสอนด้านอื่นที่หลากหลาย ทั้งคอร์สภาษาที่เป็น Certifciate และ Diploma โรงเรียนตั้งอยู่ในกลางเมือง Melbounre เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะด้วยรถสาธารณะ หรือรถไฟท้องถิ่น และรถ tramps ซึ่งป้ายรถโดยสารนี้อยู่ห่างจากจากโรงเรียนเพียง 2 นาที มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificate IV in Business

Advanced Diploma of Management

Advanced Diploma of Marketing

Diploma of Marketing

Diploma of Management

Diploma of International Business

Diploma of Community Services Work

Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production)

Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

 Certificate III in Hairdressing

Certificate IV in Hairdressing

Diploma of Salon Management

Certificate III in EAL (Further Study)

Certificate IV in EAL (Further Study)

Certificate III in Commercial Cookery

Certificate IV in Commercial Cookery

Diploma of Hospitality

Advanced Diploma of Hospitality

สถาบัน AITT มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนมากมาย ทั้งห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และห้องรับรอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีฝ่ายให้คำปรึกษากับนักเรียนเมื่อมีปัญหาด้านการเรียนอีกด้วย ในส่วนของที่พักอาศัยก็มีให้บริการ หอพักสำหรับนักเรียน

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AITT  ได้ที่ http://aitt.vic.edu.au/

 


ดูเพิ่มเติม http://www.aitt.vic.edu.au/