นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Ozford College


Ozford College เป็นสถาบันสอนภาษาที่มุ่งเน้นความประสบผลสำเร็จด้านการเรียนให้แก่นักเรียน สถาบันนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เมืองหลวงของรัฐ Victoriaเป็นเมืองรองจากเมือง Sydney ที่มีความสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเรียนที่นี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Higher Education เช่น Bachelor of Business , Diploma of Business ฯลฯ
  • Vocational Course เช่น Advanced Diploma of Leadership and Management, Diploma of Leadership and Management
  • High School เช่น High School Year 10, Victorian Certificate of Education (VCE)
  • English Language Centre เช่น General English, IELTS, Business English, English for young learnerPathways เช่น Ozford degree

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.ozford.edu.au/