นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Discover English


Discover English

Discover English เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นสถาบันมุ่งเน้นพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพ ด้วยครูที่มีความรู้ สามารถและสื่อการเรียนการสอน เทคนิคที่ทันสมัย นอกจากนี้ทางสถาบันยังให้ความสำคัญกับนักเรียนด้านจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเพื่อให้คำแนะนำกับน้องๆ ตรงโดย ซึ่งทางสถาบันจะบังคับให้ๆ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในสถาบันเพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

  • General English
  • Cambridge Foundation stream of General English
  • English For Academic Purpose (EAP)
  • IELTS Preparation
  • Cambridge English
  • Business English
  • Private Tuition
  • English + Demi Pair
  • English + Hotel Internshipดูเพิ่มเติม http://www.discoverenglish.com.au/