นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Einstein College of Australia


Einstein College

Einstein College เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ในออสเตรเลียอย่างเมืองเมลเบิร์น โดยมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ Einstein College มีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนทั้งนักเรียนในประเทศและนักเรียนต่างชาติ เช่น หลักสูตภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ และการบริการผู้สูงอายุและบริการชุมชน โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์นที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตหรือการเรียนต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

- General English

- English for Academic Purposes

- Certificate III in Individual Support

- Certificate III in Aged Care

- Certificate IV in Aged Care

- Certificate IV in Ageing Support

- Diploma of Business

- Advanced Diploma of Business

- Diploma of Accounting

 - Advanced Diploma of Accounting

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับEinstein College  ได้ที่  https://www.einsteincollege.vic.edu.au/

 


ดูเพิ่มเติม https://www.einsteincollege.vic.edu.au/