นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Queens College (Sydney)


Queens College

Queens College เป็นวิทยาลัยนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย ที่มีสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมีการสอนแบบมืออาชีพที่จะนำผู้เรียนไปสู่การเรียนต่อและการทำงานในอนาคต

Queens College เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรบริหารธุรกิจให้นักเรียนทุกสัญชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษามากกว่า 16 สัญชาติ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  • General English ในทุกระดับตั้งแต่ Beginner - Advanced ซึ่งมี Preparation course for IELTS รวมอยู่ด้วย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

  • Certificate III in Business

  • Certificate IV in Business

  • Diploma of Leadership and Management

  • Diploma of Business

  • Diploma of Project Management

  • Advance Diploma of Management

  • Advance Diploma of Management

นอกจากโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายแล้ว Queens College ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สนุกสนานมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม มีโปรแกรม Study Tours หรือทัศนศึกษานอกสถานที่ ทางวิทยาวัยมีที่พักอย่างดีให้กับนักเรียนอีกด้วย ทั้งแบบหอพักนักเรียนและแบบ Homestay นักเรียนจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

ปัจจุบัน Queens College มีถึง วิทยาเขต ใน 3 เมืองใหญ่ของออสเตรเลีย ได้แก่

เมือง Sydney

-Castlereagh Street Campus

-Cunningham Street Campus

เมือง Brisbane

 Margaret Street Campus

เมือง Melbourne

-Collins Street Campus


ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Queens College ได้ที่ http://www.queens.edu.au/ดูเพิ่มเติม http://www.queens.edu.au/