นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Imagine Education Australia


Imagine Education เป็น โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเมือง Gold Coast เมืองโกลโคส เมืองท่องเที่ยว ที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย   โกลโคส เป็นเมือง ท่องเที่ยว ของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย และเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไป เที่ยวหนาแน่นที่สุดของรัฐ และ เมืองที่มี โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ติดอันดับประเทศ หางานง่าย  โกลโคสเป็นเมืองที่อยู่ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำ โกลโคส (Brisbane River) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวทะเล ในช่วงหน้าร้อนของออสเตรเลีย

หลักสูตรจะเน้นการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร หรือ Communicative-based Approach มุ่งฝึกทักษะภาษาสำหรับการใช้งานในชีวิตจริง โดยใช้ Whiteboard แบบ Interactive ในห้องเรียน
นอกจากนี้ Imagine เป็นศูนย์สอบ TOEFL หรือ TOEFL (ETS) Testing Centre
เปิดสอนภาษาตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Advanced (1 Level ประมาณ 10 สัปดาห์)
มีทั้ง Class เช้าและบ่าย ให้ลงเรียน 
เปิดรับนักเรียนทุก ๆ วันจันทร์ ตลอดทั้งปี
มี English-only Zone และ Multilingual Zone  สำหรับให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอื่นๆ

 

หลักสูตรเรียนภาษา

General English
IELTS Preparation
Cambridge First Certificate in English (FCE) Preparation
English for Academic Purposes (EAP)
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) Preparation
High School Preparation

 

หลักสูตรวิชาชีพ Certificate/Diploma  Imagine Education Australia

Beauty Therapy
Business
Hairdressing
Hospitality
Retail
Sport, Recreation, & Fitness
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Training and Assessment
Community Services
Health

 
 


ดูเพิ่มเติม http://www.imagineeducation.com.au/