นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

International College of Management (ICMS)


สถาบัน ICMS หรือThe International College of Management เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการบริการที่ดีที่สุดใน ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีนักเรียนมากกว่า 1,300 คน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

The International College of Management เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้าน Business Management โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบัน ICMS มีการเรียนการสอนด้านบริหารจัดการหลายแขนง ที่แปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรี ที่มีสาขาวิชาต่างๆให้ผู้เรียนเลือกเรียน ดังนี้

Bachelor of Business Management

Bachelor of Hospitality Management

Bachelor of Event Management

Bachelor of International Tourism

Bachelor of Sports Management

Bachelor of Property


ในระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

Master of International Business

Master of Management (Tourism and Hospitality)

Master of Management (Management & Organisations)

ที่ ICMS มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคกับนักเรียนต่างชาติอย่างแน่นอน เพราะ ICMS มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Aspire Institute ที่มีหลักสูตรเรียนภาษาระดับ Diploma ช่วยเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนก่อนศึกษาในระดับปริญญาตรี กับ ICMS

นอกจากนี้ระหว่างเรียน ผู้เรียนยังจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา การอบรมหรือฝึกงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงและมาตรฐาน ที่ทางสถาบัน ICMS มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก เช่น Hilton Sydney, Marriott, Under Armour, BOSCH, Disney International Programs และอีกมากมาย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน ICMS ได้ที่ https://www.icms.edu.au/ดูเพิ่มเติม www.icms.edu.au