นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

EduCo


EduCo เป็นองค์กรที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท โดย EduCo มีประสบการณ์ช่วยเหลือนักเรียนมาแล้วมากกว่า 500,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก เพื่อศึกษาต่อกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ ในเครือของEduCo ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในเครือทั้งสิ้น 15 สถาบันทั่วโลก ดังนี้

USA
Brandeis International Business School
Duquesne University
New Jersey Institute of Technology
University of Maryland, Baltimore County
University of Nebraska–Lincoln
University of St. Thomas

Australia 
Cambridge International College – Higher Education
Cambridge International College – Vocational Trainning
Strathfield College Sydney, Melbourne
Southern Cross University Sydney, Melbourne, Perth

Ireland
Dublin City University
Maynooth University

Canada
Acsenda School of Management
Arbutus College

หากท่านใดสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ยังไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ EduCo สามารถช่วยท่านหาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของท่านได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EduCo ได้ที่https://educoglobal.com/

 ดูเพิ่มเติม https://educoglobal.com/