นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Australian National College


Australian National College เป็นวิทยาลัยสำหรับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในวิชาต่างๆ  ณ เมือง Melbourne ซึ่งมีการฝึกอบรมและการประเมินในหลักสูตรวุฒิการศึกษาได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้เรายังมีการลงทะเบียนสำหรับการให้การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมให้กับนักเรียนนานาชาติที่เรียนในประเทศออสเตรเลีย เป้าหมาย ANC คือการส่งมอบหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้อื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบวกกับการได้รับความพึงพอใจเมื่อจบการศึกษา

 

ในส่วนขอสิ่งอำนวยความสะดวก ANC ก็ครบครันในทุกด้าน และมีทุกอย่างที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่

 

 

 

หลักสูตร

 

หลักสูตรทั้งหมดที่ ANC เปิดสอนนั้น ได้แก่

 

 • English
  • General English – Elementary, Pre-intermediate, Intermediate and Advanced (10 – 40 weeks course)

 

 • Business
  • BSB60215 Advanced Diploma of Business
  • BSB50215 Diploma of Business
  • BSB40215 Certificate IV in Business
  • BSB30115 Certificate III in Business
  • BSB50815 Diploma of International Business

 

 • Management
  • BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management
  • BSB61915 Diploma of Leadership and Managemenrt 

 

 • Marketing
  • BSB60515 Advanced Dipola of Marketing
  • BSB51215 Diploma of Marketing

 

 • Retail
  • SIR50112 Diploma of Retail Management
  • SIR40212 Certificate IV in Retail Management
  • SIR30312 Certificate III in Retail Supervision 

 

 • Printing and Graphic Arts
  • ICP50115 Diploma of Printing and Graphic Arts
  • ICP40115 Certificate IV in Printing and Graphic Arts
  • ICP30215 Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic Prepress)

 

 

 

ที่พักอาศัย

 

ในส่วนขงที่พักอาศัย ทาง ANC ก็มีการจัดเตรียมหอพักสำหรับนักเรียนทุกคน ทั้งแบบอยู่ชั่วคราวและถาวร และทั้งแบบห้องเดี่ยวหรือแชร์กับนักเรียนคนอื่น สำหรับนักเรียนคนไหนที่อยากจะหาที่พักอยู่เอง ทางสถาบันก็มีการแนะนำที่ต่างๆที่ดีที่สุดให้ด้วยดูเพิ่มเติม https://anc.vic.edu.au