นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Trinity Christian Academy


Trinity Christian Academy  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 150 เอเคอร์ในทางตะวันตกของเมืองแจ็กสันวิลล์ตามทางหลวงหมายเลข 10 มีนักเรียน 1,523 คน โดยระดับชั้นประถมศึกษา 553 คน ในขณะที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี 481 คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี 489 คน ที่นี่เป้าหมายของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คือการทุ่มเทเพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเพื่อความสำเร็จทางการศึกษาในโรงเรียนและในอนาคต นอกจากพื้นที่ห้องเรียนแล้วยังสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน 2 ห้อง หอจัดการแสดงดนตรี โรงยิม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง และสนามกีฬาต่างๆ

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.tcajax.org/