นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Trinity Christian Academy


Three Hills School

ตั้งอยู่ใน Three Hills รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา Three Hills School เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน Golden Hills School Division # 75 และเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่มีการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12  มีนักเรียนประมาณ 490 คนรวมถึงนักเรียนต่างชาติ 40 คนที่เดินทางมาจากเอเชีย ยุโรป แอฟริกาและอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ พนักงาน 50 คนของโรงเรียนให้บริการผู้เรียนด้วยความเชี่ยวชาญ การเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดร้อนที่เงียบสงบ ปลอดภัยและผู้คนรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดผลดีต่อการใช้ชีวิตการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ นอกจากหลักสูตรวิชาการที่โดดเด่นแล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น กีฬา วงดนตรี อาหาร การประดิษฐ์และการก่อสร้าง

โรงเรียนทรีฮิลส์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 ตั้งอยู่เมืองทรีฮิลส์ซึ่งมีประชากรประมาณ 3,500 คน ทรีฮิลส์เป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามห่างจากเมืองคัลการี่ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ นอกเหนือจากโปรแกรมการเรียนทางวิชาการภาคบังคับของอัลเบอร์ต้า โรงเรียนทรีฮิลส์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ได้แก่ หลักสูตรวิชาการ ศิลปกรรม พลศึกษา

ด้านการดูแลนักเรียนต่างชาติ ทรีฮิลส์มีการดูแลนักเรียนต่างชาติในหลายด้าน เช่น จัดปฐมนิเทศในช่วงต้นปีการศึกษา กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ครูคอยช่วยเหลือนักเรียนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มในวิชาต่างๆ แนะแนวการศึกษาและช่วยเหลือในการสมัครเรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 

อ้างอิง : http://www.threehillsschool.com/ดูเพิ่มเติม http://threehillsschool.com/index.php