นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Scots College


 

 

Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน ซึ่งมีประวัติมาการให้ความรู้แก่นักเรียนที่น่าภาคภูมิใจ มายาวนานกว่า 100 ปี ณ เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington นั้นขึ้นชื่อว่าหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของโลกและยังได้ถูกเรียกว่า Cultural Capital of New Zealand ที่มีความหลากหลาย อีกด้วย อีกหนึ่งข้อดีของการไปศึกษาต่อที่เมือง Wellington นั้นก็คือความที่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กและไม่พลุกพล่านมากนัก การไปไหนมาไหนจึงสะดวกและเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

 

 

Scots College นั้นเปิดสอนตั้งแต่ Year 1 ถึง Year 13 (สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 18 ปี)  ซึ่งแบ่งออกเป็นสามแผนก และแต่ละแผนกก็มีครูใหญ่เป็นของตัวเองเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง แต่ละแผนกนั้นได้แก่

 

  • แผนกเตรียมอุดมศึกษาสำหรับปี 1 ถึงปีที่ 6
  • แผนกมัธยมต้นสำหรับ Year 7 ถึง 10
  • และแผนกมัธยมปลายสำหรับ Year 11 ถึง 13

 

 

อีกหนึ่ง ข้อพิเศษของสถาบันนี้คือการเรียนการสอนแบบหลักสูตร IB (International Baccalaureate World School) ที่ได้รับการรองรับแล้ว และนักเรียนชั้นปีสุดท้ายก็ยังสามารถเลือกคุณวุฒิต่างๆที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศด้วย

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอนที่เป็นเลิศแล้ว Scots College ก็ยังเด่นมากๆในเรื่องของกีฬาและดนตรี Scots College นั้นต้องมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนานักเรียนให้เก่งและมีความรู้ความสามารถรอบด้าน

 

ในส่วนของขนาดชั้นเรียน ขนาดชั้นเรียนของ Scots College มีขนาดเล็ก อยู่ที่ประมาณ 9-18 คนเท่านั้น (แล้วแต่วิชา) ทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล

 

 

 

ที่พัก

 

Scots College นั้นมีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนในบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้ดูแลหอรวมไปถึงคณะครูบาอาจารย์อย่างดี ซึ่งนักเรียนจะได้บรรยากาศแบบครอบครัวอันอบอุ่น แต่ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์แบบโฮมสเตย์ (Homestay) ทางสถาบันก็มีการบริการจัดหาครอบครัวที่เหมาะสมที่สุดให้

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม www.scotscollege.school.nz/