นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Newlands College


 

 

 

Newlands College  โรงเรียนสหศึกษา เป็นวิทยาลัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Wellington ที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศ New Zealand ซึ่งเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 9 ถึง Year 13

 

ทางสถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างดีและเป็นกันเอง ตามหลักคำมั่นของทางสถาบันคือ Care, Challenge และ Success บวกกับคณะครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีคุณภาพสูง นักเรียนและผู้ปกครองสามารถมั่นใจในมาตรฐานการเรียนการสอน และการดูแลเอาใจใส่แบบครอบครัวของ Newlands College ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน

 

นอกเหนือจากนี้ ทาง Newlands College ยังมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกทำด้วย เช่น ในด้าน กีฬา ดนตรี และ ศิลปะ เป็นต้น และ ในส่วนของที่พักแบบ Homestay ทางสถาบันก็จะมีการจัดการให้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับไปส่งถึงสนามบิน และคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักเรียนทุกคนเลยนะคะ

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.newlands.school.nz/