นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Takapuna Grammar School


 

Takapuna Grammar School  เป็นโรงเรียนมัธยมชาย – หญิง ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองเบลมอนด์ บนชายฝั่งทางตอนเหนือของโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 โรงเรียนหลักเปิดบริการในเขตชานเมืองของทาคาปูนะ และคาบสมุทรเดวอนพอร์ต จำนวนนักเรียน 1,696 คน เปิดสอนนักเรียนชั้นปีที่ 9  ถึง 13 (อายุ 12-18 ปี)

Takapuna Grammar School  เป็นโรงเรียนดีเด่นของท้องถิ่น  โรงเรียนมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ ดั้งนั้นแน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับโลก 2 ระดับด้วยกัน:

  1. NCEA (the New Zealand National Certificate of Educational Achievement) เป็นระบบการศึกษาที่ทันสมัยทั้งเนื้อหาและการจัดการ ได้รับการปรับให้มีเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกยุคใหม่ มีกรอบการวัดผลที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นส่วนตัวได้ตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนคนหนึ่งๆอาจเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดในเลเวลหนึ่ง และเรียนอีกวิชาหนึ่งในอีกเลเวลหนึ่งก็ได้ หากผู้สอนเห็นว่านักเรียนมีศักยภาพในวิชานั้นเกินกว่าเลเวลหลักที่ตนเองสังกัด  
  2. IB Diploma (the International Baccalaureate) หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ถือเป็นหลักสูตรที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลก

โรงเรียน Takapuna Grammar School  เป็นโรงเรียนของรัฐแห่งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตร IB Diploma นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วยังมีโอกาสมากมายที่นักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและมีส่วนร่วมในงานกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและกลุ่มบริการ

อ้างอิง: https://takapuna.school.nz/ดูเพิ่มเติม http://www.takapuna.school.nz/