นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Geraldine High School


โรงเรียน Geraldine High School ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนและมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคนในด้านการศึกษารวมถึงด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม

Geraldine High School ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนในทุกด้านเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

  • โรงยิม – ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย – หญิง
  • ห้องโถง - สามารถรองรับได้ 500 คน ห้องสมุด
  • สนาม – สนามสนามยางมะตอยและสนามหญ้า  มีห้องสุขาและไฟฟ้าทุกจุด
  • ห้องเรียนทั่วไป - ห้องเรียนที่อยู่ติดกัน 3-5 แห่ง โต๊ะเรียนสำหรับ 25 ที่นั่งและห้องสุขา
  • ห้องเรียนเฉพาะรายวิชา – การตัดเย็บ, การทำอาหารและศิลปะ

เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา Course Year 7-13

ปีที่ 7, 8 และ 9

สำหรับหลักสูตรปีที่ 7, 8 และ 9 มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบครบวงจรและจุดมุ่งหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้การคำนวณและการพลศึกษาเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ทั้งหมดและสร้างทักษะและเนื้อหาที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในอนาคต นักเรียนชั้นปีที่ 7 และ 8 จะได้มีโอกาสเลือกตัวอย่างวิชาเลือกหลากหลาย ในปีที่ 9

ปีที่ 10

ในปีที่ 10 จะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมที่ให้แนวทางที่ไม่เหมือนใครในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและท้าทายในขณะที่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ NCEA ระดับสูง นักเรียนเลือกจากหลากหลายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญในขณะที่ยังต่อเนื่องกับการเรียนรู้การคำนวณ การศึกษาทางกายภาพและวิทยาศาสตร์ภาคบังคับและสังคมศาสตร์

ปีที่ 11, 12 และ 13

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของ NCEA และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเส้นทางอาชีพ มีวิชาเอกที่หลากหลายพร้อมกับครูผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลต่างๆและได้รับผลการเรียนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งหมด 8 แห่งในประเทศ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆจากโรงเรียน เช่น Correspondence school, Ara Polytech, University of Canterbury และโปรแกรมการเรียนรู้เสมือนจริง Outdoor Education, Hospitality and Agriculture โรงเรียนได้รับการรับรองเพื่อจัดส่งนักเรียนสู่การฝึกงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและยังให้การเรียนรู้จากสถานที่ทำงานผ่านโครงการ Gateway

อ้างอิง https://geraldinehs.school.nzดูเพิ่มเติม http://www.geraldinehs.school.nz/