นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Academic College Group (ACG)


โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของ ACG

ความสำเร็จของนักเรียน ผลการสอบเป็นเลิศ คุณภาพที่พิสูจน์ได้

 

 ACG  คือกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ด้วยโรงเรียนสหศึกษาห้าแห่งในโอ๊คแลนด์และทารองก้า

ทุกโรงเรียนในเครือ ACG สอนด้วยระบบแคมบริดจ์ (IGCSE, AS Level และ A Level) นอกจากระบบนี้ ACG Senior College ยังสอนระบบ IB (International Baccalaureate) ควบคู่กันไปอีกด้วย ทั้งสองระบบการศึกษานี้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ผลจากการสอนเพื่อมุ้งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการกับนักเรียนของเรา ทำให้นักเรียน ACG กว่า 307 คนทำคะแนนสอบแคมบริดจ์นานาชาติได้สูงที่สุดในโลกและสูงที่สุดในนิวซีแลนด์

ทุกโรงเรียนในเครือ ACG มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหร้บนักเรียนนานาชาติ

นอกจากนี้ ACG ยังเป็นเจ้าของและบริหารโรงเรียนนานาชาติที่อินโดนีเซียและเวียดนามอีกด้วย

ข้อได้เปรียบของโรงเรียนในเครือ ACG:

คุณวุฒินานาชาติ
อันเป็นที่รู้จักและยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

แนวการเรียนการสอนที่ชัดเจน
ในบรรยากาศการเรียนอันทันสมัยและท้าทายจากครูผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การสอนนักเรียนนานาชาติ

ประสบการณ์การเรียนที่เน้นเป็นรายบุคคล
นักเรียนแต่ละคนจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากครู และได้รับการยกย่องเมื่อประสบความสำเร็จ

ครูแนะแนวส่วนตัว
นักเรียนแต่ละคนมีครูแนะแนวประจำตัวที่จะคอยช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จกับเป้ายหมายทางการศึกษาที่ต้องการ

เวลาเรียนที่นานกว่า
โรงเรียนในเครือ ACG มีคาบเรียนยาวนานกว่าโรงเรียนทั่วไป (70 ถึง 85 นาที) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนในชั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ระบบการสอนแบบออนไลน์
ACG ใช้ Blackboard โปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งออกแบบสำหรับนักเรียน ACG เพื่อช่วยในการเรียนรู้ ค้นคว้าและทบทวนบทเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน โปรแกรมนี้อยู่ในความควบคุมและประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของ ACG ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลบางส่วนจากโปรแกรมได้เช่นกัน

สถานที่ตั้งสะดวกทั่วเมืองโอ๊คแลนด์
ทั้งสี่โรงเรียน ACG ในโอ๊คแลนด์และอีกหนึ่งในทารองก้าตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้โดยสะดวกจากทุกมุมเมือง โรงเรียนชานเมืองที่ไม่มีรถประจำทางผ่าน เรามีรถโรงเรียนบริการรับส่งนักเรียนเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยดูเพิ่มเติม http://www.acgedu.com/nz/aucklandunifoundation