นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

EDENZ Colleges


EDENZ College เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง ของเมืองโอ็คแลนด์ เปิดทำการเรียนการสอนมากกว่า 27 ปี เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองว่าเป็น "อันดับ 1" (Category 1) จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาต่อ ถึงระดับอนุปริญญาโท นักศึกษาทุกคนสามารถทำงานได้ ถูกต้องตามกฎหมายโดยระบุไว้ในวีซ่านักเรียนของทุกคน พร้อมโอกาสการขอวีซ่าถาวร และสัญชาตินิวซีแลนด์ 

 

 

 

 

EDENColleges มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนแลัวยังพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับปัจจุบันมากที่สุดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น General English Program,Teaching Training,Film MakingDigital Media และอื่นๆ

 

 

หลักสูตรที่ EDENZ Colleges เปิดสอนนั้น ได้แก่

 

 

 

 • Academic English
 • General English
 • Study tour

 

 

 • Certificate in TESOL
 • Certificate in TECSOL
 • Diploma in TESOL

 

 

 • New Zealand Diploma in Business
 • Bachelor of Applies Management

 

 

 

 • Certificate in Applied Film and Television Production
 • Diploma in Art and Design
 • Bachelor of Applied Arts - Film Production

 

 

 

 

 • Diploma in 3D Animation
 • Diploma in Advanced 3D Animation
 • Bachelor of Applied Atrs - Digital media Production

 

 

 

 • Diploma in Software Development
 • Diploma in Arts and Design

 

 ดูเพิ่มเติม https://edenz.ac.nz