นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Heretaunga College


OUR SCHOOL

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมสมัยใหม่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนทั้งหมด 750 คน เปิดมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี 

โรงเรียนของเรามีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 19 ปี โดยผลการเรียนของนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนของเรา มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์
นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การละคร หรือ ชมรมต่างๆ ในแต่ละปีทางโรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน เช่น เกาะใต้ หรือ โรโตรัว

เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทันทีภายในวันท่ีได้รับการติดต่อ (โรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่คนไทย)

โรงเรียนของเราได้พัฒนาเพื่อสร้างส่ิง
อำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเรียนและผู้สอน ประกอบไปด้วยห้องเรียนท่ีทัน สมัย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียนจะมี wifi internet รวมไปถึงส่ิงแวดล้อมต่างๆในโรงเรียนด้วย

 

High School Programme

ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงวิชาการหลากหลายระดับชั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีสนใจ หลังเลิกเรียนจะมีการเรียนการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในแต่ละห้องเรียนเราจะรับแค่ประมาณ 25 คนหรือน้อยกว่านั้น บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คุณครูสามารถสอนและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

 

Other Programmes

Language  
สถาบันเรียนภาษา
เรียนทุกวันในห้องเรียน ESOL เป็นห้องเรียนเล็กๆที่สอนอย่างเข้มข้น 

 

Golf Academy
สถาบันสอนกอล์ฟ
ให้นักเรียนเรียนรู้กับผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญในด้านกอล์ฟ และนักเรียนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Royal Wellington Golf Club

 

Equestrian Programme 
หลักสูตรการเรียนขี่ม้า
นักเรียนสามารถฝึกขี่ม้า และ เข้าแข่งขันได้

 

School of Hospitality
หลักสูตรอาหาร
นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหาร กาแฟและอื่นๆ กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ีโดยตรงและจะได้รับ Certificate level 3 เรียกได้ว่าจบออกมามีความรู้ทุกอย่างใน cafe

 

Senior Studentsผลการค้นหารูปภาพสำหรับ heretaunga collegeดูเพิ่มเติม http://www.heretaunga.school.nz/