นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Otumoetai Intermediate School


Otumoetai Intermediate School

ทำไมต้องมาเรียนที่โรงเรียนโอตูโมเอไต อินเตอร์มิเดียท?
โรงเรียนโอตูโมเอไต อินเตอร์มิเดียทมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย นักเรียนมีผลการเรียนเป็นเลิศ
เนื่องจากโอตูโมเอไตมีคณาจารย์ที่มีคุณวิฒิสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนแบบดิจิทัล
ให้การดูแลเอาใจใส่ด้านการศึกษาเป็นรายบุคคล และมีการสอนพิเศษรายกลุ่มขนาดเล็ก เน้นความสามารถด้านการอ่านการเขียน และทักษะด้านคณิตศาสตร์
และโรงเรียนยังให้การสนับสนุนนักเรียนด้านการกีฬา วัฒนธรรม และวิชาการอีกด้วย

มีบริการอะไรบ้างที่จัดไว้ให้นักเรียนนานาชาติ?
โรงเรียนโอตูโมเอไต อินเตอร์มิเดียทมีการจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ (ESOL) ในกลุ่มขนาดเล็ก
มีวิชาเรียนทั้งด้านการปฏิบัติและวิชาการ มีฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการสำหรับนักเรียนนานาชาติ และยังจัดที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครับในท้องถิ่นไว้สำหรับนักเรียนอีกด้วยดูเพิ่มเติม https://www.otuinter.school.nz