นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

LSNZ


Language School New Zealand (LSNZ) เป็นสถาบันที่มีการนิยมอย่างล้นหลามจากนักเรียนทั่วโลก มีการรับรองด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไปศึกษาจะได้รับการพัฒนาในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนนิวซีแลนด์, เพื่อนต่างชาติหลากหลายภาษา, สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบที่หลากหลาย และยังมีความรู้ในเรื่องประสบการณ์เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อคนอื่นได้

 

หลักสูตรในสถาบัน LSNZ  

 

General English

ในการเรียนของสถาบัน LSNZ จะเริ่มทุกๆวันจันทร์ เป็นการเรียนแบบ full-time และ part-time

ระยะเวลา: 1-48 สัปดาห์

  • การเรียนในตอนเช้า จะมุ่งเน้นไปในเรื่องความเข้าใจและพัฒนาในเรืองของแกรมม่า, คำศัพท์, การพูด และ การฟัง เช่นเดียวกันกับ การอ่านและการเขียน เรามีสื่อมากมายที่จะช่วยพัฒาน้องๆ ให้สามารถพูดได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • การเรียนในตอนบ่าย จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพูด การสนทนา และ การกิจกรรมการพูดคุยต่างๆ โดยใช้สื่อเกมส์, ดีวีดี, อินเตอร์เน็ต และ มัลติมีเดียต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้มีการเพิ่มในการพูดมากขึ้น

ช่วงเวลาในการเรียน:

Full time : 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.15 น.

Morning Part Time: 15 ชั่วโทงต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

Afternoon Part Time: 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ 13.15 – 15.15 น.

 


IELTS

การรวมตัวของอาจารย์การสอนที่มีประสบการณ์ ที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือมหาลัยชั้นนำทั่วโลก

กาเรียนเริ่มทุกๆวันจันทร์ นักเรียนที่ได้ลงเรียนหลักสูตร General English ในตอนเช้า ยังสามารถเลือกเป็นการมุ่งเน้นไปในเรื่องของ IELTS ด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน, และการเขียน ในตอนบ่าย นักเรียนยังมีการได้ทดลองทำข้อสอบจริงที่ใกล้เคียงกับการสอบ IELTS ด้วยการทดสอบเป็นรายเดือน ที่เมือง Dunedin หรือ Queenstown

 ดูเพิ่มเติม https://www.languageschool.co.nz/