นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Green Bay High School


 

 

 

Green Bay High School เปิดบริการให้การศึกษามามากกว่า 40 ปี ทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมการศึกษาที่ทำให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จทางการศึกษา โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าในการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างเพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างมั่นใจ

Green Bay High School รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9 – 13 มีนักเรียนประมาณ 1,350 คน ตั้งอยู่ที่ Waitakera, Titirangi เป็นหุบเขาอีเดนและเป็นพื้นที่กึ่งชนบทของเขต Oratia, Lingholm และ Huai โรงเรียนมีกีฬามากมายหลากหลายชนิด มีทั้งกีฬาพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและกีฬาสากลต่างๆที่น่าสนใจ

Green Bay High School จัดให้นักเรียนต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แต่จะมีการเรียนเสริมภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเท่าที่จำเป็น ตลอดการศึกษาที่นิวซีแลนด์นักเรียนจะอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮสในพื้นที่บริเวณโรงเรียน

ที่อยู่161 Godley Rd, Green Bay, Auckland 0604 นิวซีแลนด์

อ้างอิง https://www.greenbayhigh.school.nzดูเพิ่มเติม https://www.greenbayhigh.school.nz