นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Glenfield College


      

 

        Glenfield College  เกลนฟิลด์ คอลเลจ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1969 หรือ กว่า 40 ปี โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเมือง North Shore เขตที่อยู่อาศัยชั้นดีของโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 -13 รับนักเรียนทั้งชาย หญิง มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ซึ่งทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง แต่ก็ยังใหญ่พอที่จะมีวิชาต่างๆ มากมายให้เลือกเรียน รวมทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างทั่วถึง แบบตัวต่อตัว และการเรียนจะออกแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ตามแต่ความสามารถทางด้านวิชาการ ความสนใจพิเศษ หรือการต้องการความช่วยเหลือ

        Glenfield College  เกลนฟิลด์ คอลเลจ มีชื่อเสียงในสาขาวิชาการแสดง และได้สร้างโรงละครที่ได้มาตรฐานมืออาชีพเพื่อการแสดง ทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการกีฬา โดยสนับสนุนการเล่นกีฬาและสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและสวยงาม

        ในแต่ละปีนักเรียนจะได้รับรายชื่อวิชาที่นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ และจะนำไปสู่สาขาวิชาที่จะเรียนต่อไปในมหาวิทยาลัย ใน Year 9 และ Year 10 อาจจะมีทางเลือกน้อยกว่า เพราะมีวิชาบังคับคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พละศึกษา เทคโนโลยี และศิลปะ แต่เมื่ออยู่ในชั้นสูงขึ้นไป จะมีวิชาที่เลือกได้มากกว่า

ที่ตั้ง: เขตนอร์ท ชอร์ เมืองโอ๊คแลนด์ ย่านที่อยู่อาศัยชั้นดีของโอ๊คแลนด์

อ้างอิง https://www.gc.ac.nz/

 

 ดูเพิ่มเติม https://www.gc.ac.nz/