นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Glendowie Primary School


Glendowie School เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกทีสวยงาม ใช้เวลาประมาณประมาณ 15 นาทีจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและสามารถมองเห็นอ่าว Tamaki ใกล้กับชายหาดตะวันออก เปิดสอนสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 13 ปีโรงเรียนมุ่งเน้นให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ สื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและมีคุณภาพ

 

Glendowie School ใช้หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี เป็นระบบการศึกษาที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลกถึง 125 ประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้นักเรียนที่มีความจำเป็นหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาบ่อยครั้งได้ศึกษาในหลักสูตรนี้เพื่อที่จะเอาคะแนนไปยื่นเข้าสอบหรือสมัครเรียนต่อในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ

 

8 หลักสูตรเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

 • English
 • Mathematics & Statistics
 • Science
 • Technology
 • Social Science
 • Health & Physical Education
 • The Arts
 • Learning Languages

 

หลักสูตรพื้นฐานมี 5 สมรรถนะหลัก 

 • Thinking
 • Understanding language, symbols and texts
 • Relating to others
 • Managing self
 • Participating & contributing

 

อ้างอิง http://www.glendowie.school.nz

 ดูเพิ่มเติม http://www.glendowie.school.nz