นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Greenpark School


 

     

 

Greenpark School ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Greenton ห่างจากใจกลางเมือง Tauranga ประเทศนิวซีแลนด์ 7 กิโลเมตรเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 โรงเรียนก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ. ศ. 2499 และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Greenpark School มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย โรงเรียนมีการดูแลให้ความช่วยเหลือและปรึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนดำเนินนโยบายแบบ "เปิดกว้าง" มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเท่าที่จะทำได้

Greenpark School เปิดสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมมากมายไม่ว่าจะเป็น ละคร, ดนตรี, Kapa Haka, เทคโนโลยีสารสนเทศและกีฬา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการดูแลก่อนและหลังเลิกเรียน

โรงเรียนประกอบด้วยคุณครู 44 คน , ครูพี่เลี้ยงเด็ก 11 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน, senco ,ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี, ผู้ประสานงานด้านการกีฬา , บรรณารักษ์ , ครูสอนพิเศษ , ครูศิลปะ , ครูสอนการเต้นรำ, ผู้จัดการนักเรียนต่างประเทศ,ครูผู้ดูแลนักเรียนนานาชาติ , ครู GATE , ครูส่วนบุคคล, ผู้บริหารสำนักงาน , ผู้ช่วยสำนักงานและทุนการศึกษา, ครูใหญ่ P.A.

โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเสมอถึงการขาดเรียนหนีเรียนของนักเรียนและมีระบบการติดตามตัวนักเรียนว่าอยู่ที่ใดแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

Greenpark school ยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของเด็กๆทุกท่านในโรงเรียน ครูหลายคนมีผู้ช่วยเป็นผู้ปกครองในห้องเรียนของพวกเขา ผู้ปกครองมาเป็นผู้ช่วยในห้องสมุดและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเดินทางท่องเที่ยวของเด็กๆ กิจกกรมการกีฬาและการเข้าค่ายค่ายโรงเรียน โรงเรียนกรีนพาร์คมีสมาคมผู้ปกครอง (Parent Teacher Association) ผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากเท่าที่คุณต้องการ

 

อ้างอิง http://www.greenparkschool.co.nz

 ดูเพิ่มเติม http://www.greenparkschool.co.nz