นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Christchurch College of English (CCEL)


 

 

Christchurch College of English (CCEL) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่มีอยู่สองวิทยาเขตด้วยกัน ที่แรกตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของ University of Canterbury ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Christchurch ในประเทศนิวซีแลนด์ และมีอีกหนึ่งวิทยาเขตอยู่ใจกลางเมือง Auckland ในประเทศนิวซีแลนด์เช่นเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก Sky tower เพียง 5 และ อยู่ในย่านของแหล่งชอปปิ้งมากมาย

 

 

สถาบัน CCEL นั้นมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 300 คน ส่วนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น มีห้องเรียน อุปกรณ์ ที่ครบครันและทันสมัย เช่น รถประจำทางที่เข้าถึงภายในวิทยาเขต และที่พักที่มีให้เลือกทั้งหอพักในวิทยาเขตและที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์ (homestay) กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมกีฬาเสริมให้ทุกสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

หลักสูตรทั้งหมดที่ทางสถาบันเปิดสอนนั้น ได้แก่

 

  • General English Day ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การฟัง พูด อ่าน และ เชียน

 

  • Business English ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

 

  • English for Academic Purposes (EAP) จะเน้นไปในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในเชิงวิชาการ เช่น การเข้าศึกษาในสถาบัน University of Canterbury และ UC International College ซึ่งเป็นสถาบันเครือเดียวกับ CCEL โดยไม่ต้องยื่นผลคะแนน IELTS

 

  • IELTS Exam Preparation คอร์สเตรียมสำหรับการสอบ IELTS

 

  • Cambridge Exam Preparation คอร์สเตรียมสำหรับการสอบที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและทักษะในการทำข้อสอบต่างๆภาษาอังกฤษ

 

  • Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) หลักสูตรสำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์การสอนแต่มีความประสงค์ในการที่จะสอนและถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่น

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.ccel.co.nz