นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

ABC College of English


 

 

ABC College of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ทันสมัย อยู่ในใจกลางของเมืองท่องเที่ยวอย่าง Queenstown ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง ABC College of English นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1994 เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับสูงในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนเหล่านี้ได้ถูกนำใช้เป็นชื่อโรงเรียน ดังต่อไปนี้

 

  • A (Adventure English หรือ General English) การสอนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

  • B (Business English) ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสายงานต่างๆด้านธุรกิจ

 

  • C (Communicative English) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 

 

หลักสูตรพิเศษอื่นๆนั้นได้แก่

 

  • IELTS Examination Preparation Course คอร์สเตรียมทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน สำหรับนำไปใช้ในข้อสอบ IELTS

 

  • Direct Pathway Programmes to Diploma Courses สำหรับนักเรียนที่จบคอร์สการเตรียมสอบ IELTS ที่จะมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเครือของ ABC College of English ได้โดยตรง

 

  • English + Work Placement เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่จะเน้นไปทางการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทำงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะช่วยในส่วนของการจัดหางานด้วย

 

ทั้งนี้ ทางสถาบัน ABC College of English นั้นก็ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการสอนโดยหน่วยงาน NZQA (New Zealand Qualifications Authority) ซึง ABC College of English ก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่เบอร์ 1 ใน NZQA Category Rating เลยทีเดียว

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.abc.ac.nz