นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Dominion English School New Zealand


 

 

Dominion English School นั้นเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่กลางเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย เช่น รถประจำทาง ห้องสมุด ร้านอาหาร คาเฟ่ต่างๆ ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

 

ด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ซึ่งเปิดสอนในทุกอายุและระดับชั้น หลักสูตรของทาง Dominion English Schools นั้นจะช่วยปูพื้นฐานให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ ซึ่งปีที่แล้วนั้น ทาง Domion English Schools มีนักเรียนที่มาเข้าศึกษากว่า 38 สัญชาติด้วยกันเลยทีเดียว

 


 

หลักสูตรที่ทาง Dominion English Schools เปิดสอนนั้น ได้แก่

 

  • General English การสอนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานและสื่อสารทั่วไป เช่น การฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน

 

  • Exam Courses การสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษต่างๆเช่น ข้อสอบ Cambridge IELTS FEC CPE และ TOEIC เป็นต้น

 

  • Teacher Training การสอนสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปเป็นคุณครูหรืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

 

  • Business English Courses การสอนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเอาทักษะที่ได้เรียนนั้นไปปรับใช้ในโลกของธุรกิจ