นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

AUT University


 

 

 

AUT University เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 3 วิทยาเขตด้วยกัน ณ เมือง Auckland ที่มีคติพจน์ว่า “The University for the Changing World” และมีอัตราการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่สูงถึง 95% เลยทีเดียว มหาวิทยาลัย AUT นั้นมุ่งเน้นไปที่การฝึกงานในสภาพแวดล้อมจริงที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในวัยทำงาน

 

 

 

ที่พักอาศัย

 

ในส่วนของที่พักอาศัย ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักเตรียมไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่พึงจะพักกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวอาคารหลักและอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่นาที ข้อดีของการเลือกพักกับทางมหาวิทยาลัยคือความสะดวกในการเดินทางไปเรียนและนักศึกษาก็ยังสามารถประหยัด่าเดินทางได้อีกด้วย

 

 

หลักสูตร

 

หลักสูตรหลายๆหลักสูตรนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการภายนอกที่ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติจริง ทำให้ได้ฝึกทักษะและได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ บวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยที่ครบครันและกิจกรรมต่างๆที่มีให้นักศึกษาได้ทำตลอดเวลา อย่างการเก็บเกี่ยวความรู้ในห้องสมุดออนไลน์ และ กิจกรรมสันทนาการและกีฬาต่างๆ เป็นต้น

 

AUT University นั้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดนั้น ได้แก่

 

Bachelors Degrees with Honours หลักสูตรปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

 

 

 

 

Postgraduate Certificates หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (อนุปริญญา)

 

 

 

 

Postgraduate Diplomas หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ประกาศนียบัตร)

 

 

 

 

Masters Degrees หลักสูตรปริญญาโท

 

 

 

 

Doctoral Degrees หลักสูตรปริญญาเอก

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.aut.ac.nz/