นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

NZLC


 

New Zealand Language Centres หรือที่รู้จักในชื่อ NZLC เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 มี 3 Campus คือ Auckland,Wellington และ Christchurch (ในส่วนของวิทยาเขต Christchurch นั้นตอนนี้ยังปิดทำการหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว) ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของนิวซีแลนด์ ทุกวิทยาเขตนั้นเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อีกทั้งมีคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการสอนผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา

 

 

 

Auckland Language Centre (ALC)

 

 

 

โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความทันสมัย รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพียบพร้อม เป็นเมืองทางเศรษฐกิจหลักของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ

 

แคมปัสที่เมืองAucklandประกอบด้วย 2 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ โดยวิทยาเขตแรกตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ และ อีกวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Takapuna campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่อยู่ห่างจากชายหาด Takapuna เพียง 1 นาที และห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 15 นาที โดยรถยนต์ โดยทั้งสองวิทยาเขต อยู่ใกล้กับป้ายหยุดรถประจำทางสายหลักและท่าเทียบเรือเฟอร์รี่

 

หลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้แก่

 

• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

 

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ Cambridge (FCE/CAE)

 

หลักสูตรพิเศษ ได้แก่

 

• หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ : TESOL, TECSOL & CELTA

 

• หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

Wellington Language Centre (WLC)

 

 

 

เวลลิตัน เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มั่นคง มีท่าเทียบเรือที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทำให้เมืองเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

 

แคมปัสที่เมือง Wellington ตั้งอยู่ในอาคาร SAATCHI & SAATCHI ซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายหลัก และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 15 นาที โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

 

หลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้แก่

 

• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

 

• หลักสูตรเรียนภาษารายบุคคล

 

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTSดูเพิ่มเติม https://nzlc.ac.nz