นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Massey University


Massy University หรือมหาวิทยาลัยแมสซี่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองปาล์มเมอร์สตัน ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนในระดับ มหาวิทยาลัยแมสซี่มีนักเรียนประมาณ 35,000 คน และมีนักเรียนที่ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 17,000 คน ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ โดยมีนักเรียนนานาชาติมากกว่า 3,000 คน จาก 100 ประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

4 วิทยาเขตของ Massy University

  1. วิทยาเขตโอ๊คแลนด์
  2. วิทยาเขต Manawatū
  3. วิทยาเขตเวลลิงตัน
  4. การศึกษาออนไลน์

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Massey_University, http://www.massey.ac.nz/

               ดูเพิ่มเติม http://www.massey.ac.nz/massey/home.cfm