นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of Waikato


 

 

 

University of Waikato เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมือง Hamilton City  ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1964 โดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องของคุณภาพ ข้อพิเศษของ University of Waikato คือการที่นักเรียนสามารถผสมผสานวิชาระหว่างวิชาหลักและวิชาเลือกได้ตามที่ต้องการ

 

วิทยาเขตของ University of Waikato ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลอันงดงามสองแห่ง ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Auckland เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์

 

ที่ University of Waikatoนั้นมีนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ 20% ของประชากรนักเรียนทั้งหมด 12,500 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  

 

 

 

สาขาวิชาและหลักสูตร       

 

University of Waikato เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สูงกว่าปริญญาเอก และหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักๆนั้น ได้แก่

 

 

 

ส่วนวิชา Supporting Subjects (ที่สามารถเลือกเรียนควบกับสาขาวิชาหลัก) นั้นได้แก่

 

 

 

หลักสูตรพิเศษนั้น ได้แก่

 

  • Certificate of University Preparation (CUP)
  • Certificate of Attainment in Foundation Studies (CAFS)
  • Academi English
  • Bridging Science and Mathematics Courses

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.waikato.ac.nz/