นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Otago Girls' High School


 

 

 

Otago Girls’ High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1871 ณ เมือง Dunedin โดยเป็น โรงเรียนรัฐหญิงล้วนแห่งแรกในซีกโลกใต้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์  Otago Girls’ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 9 ถึง 13 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 820 คน Otago Girl’s High School รับนักเรียนต่างชาติตลอดปี ในทุกระดับชั้น และตอนนี้ก็มีนักเรียนต่างชาติกว่า 40 คนด้วยกัน

 

OtagGirls’ นั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมทั้งความสำเร็จในด้านวัฒนธรรมและกีฬา Otago Girls’ มีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์

 

 

 

วิชาที่สอน

 

OtagGirls’ มีโปรแกรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมในทุกด้าน ซึ่งวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดนั้นได้แก่

 

 • วิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา เคม ฟิ สิกส์

 

 • พาณิชยศาสตร์
  • การบัญชี ธุรกิจศึกษาและเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการ

 

 • การออกแบบ
  • เทคโนโลยีดิจิตอล กราฟิก วัสดุศาสตร์ สิ่งทอ

 

 • วิจิตรศิลป์
  • การวาดภาพและการถ่ายภาพเชิง

 

 • ภาษาอังกฤษ

 

 

สถาบัน Otago Girls’รับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ และจะจัดสอน ภาษาอังกฤษ ESOL แบบเข้มข้นตามความจำเป็น นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ IELTS, TOEFL และ TOEIC ด้วย

 

 

 

ที่พักอาศัย 


นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากครอบครัวโฮสต์ที่เอาใจใส่ ครอบครัวของโรงเรียนผ่านการคัดสรรอย่างรอบคอบ และรักที่จะพานักเรียนเที่ยวไปรอบๆ เมืองที่สวยงาม 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.otagogirls.school.nz/