นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Burnside High School Christchurch


 

โรงเรียนมัธยม Burnside 

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Burnside ทางตอนเหนือของเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับ downtown และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Christchurch 10 นาที มีนักเรียนประมาณ 2,519 คนนักเรียนและมีเจ้าหน้าที่ 200 คน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน และเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นิวซีแลนด์

โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนระดับ Year 9-13 ดำเนินการตามหลักสูตร (NCEA) ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

เมือง Christchurch

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 400,000 คน ผู้คนเป็นมิตร มีสวนสาธารณะ 600 แห่ง และมีช๊อปปิ้งมอลทั้งในตัวเมือง และชานเมือง มีอาหารหลากหลายทั้งยุโรป และเอเชียน มีพิพิธภัณฑ์ การแสดงดนตรี และโรงภาพยนตร์ มีนักเรียนต่างชาติทั้งในโรงเรียน ศูนย์ภาษา โรงเรียนโปลิเทคนิค วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีชายหาด แม่น้ำ ลานสกี ป่าเขา และฟาร์ม

 

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Burnside_High_School , http://www.burnside.school.nz/

 ดูเพิ่มเติม http://www.burnside.school.nz/