นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Mountain View High School


Mountain View High School (Timaru) เป็นโรงเรียนรัฐบาลก่อตั้งเมื่อปี 1901 โดยมีชื่อว่า Timaru Technical College หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1983 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mountainview High School  ตั้งอยู่ที่ Timaru, Central South Island ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเดินทาง ไป Christchurch โดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง และเดินทางไป Dunedin 2 ชั่วโมงครึ่ง โรงเรียนอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติ และมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ มีนักเรียนจำนวน 469 คน  นักเรียนต่างชาติประมาณ 40 คน

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Mountainview_High_School

 ดูเพิ่มเติม http://www.mountainview.school.nz/