นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Pukekohe High School


โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยม สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่13 ถึง 18 ปี หรือระดับ Year 9-13 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง Pukekohe ห่างจากสนามบินโอ๊คแลนด์ประมาณ 30 นาที มีนักเรียน 1,590 คน ประมาณ 2% เป็นนักเรียนต่างชาติ

การรับนักเรียนเข้าศึกษา

2019

Term 1 – 30th January - 12th April

Term 2 – 29th April - 5th July

Term 3 – 22nd July - 27th September

Term 4 – 14th October - 11th December

2018

Term 1 – 31st January - 13th April

Term 2 – 30th April - 6th July

Term 3 – 23rd July - 28th September

Term 4 – 15th October - 12th Decemberดูเพิ่มเติม http://pukekohehigh.school.nz/Home/