นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Opihi College


วิทยาลัย Opihi College ตั้งอยู่ที่เมือง Temuka ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเกาะใต้ของนิวซีแลนด์  ห่างจากเมือง Christchurch ประมาณ 145 กิโลเมตร และห่างจากเมือง Timaru 18 กิโลเมตร มีประชากรราว 4,000 คน มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยทาง ด้านสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นมิตร นักเรียนจะมีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมชองชาวเมารีอย่างแท้จริง ซึ่งเปิดสอนในระดับ Year 7 ถึง Year 13 

วิทยาลัย Opihi College เริ่มเป็นวิทยาลัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 วิทยาลัยนี้เคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรงเรียนมัธยม Temuka  ซึ่งเปิดสอนในวิทยาลัยในปัจจุบันในปี ค.ศ. 1969  

นักเรียนจะได้รับการต้อนรับสู่  Opihi College เปรียบเหมือนคนในครอบครัว และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตรที่หลากหลายในโรงเรียน มีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆของนักเรียนทั้งปัจจุบันและในอนาคต

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จทางการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากผลการศึกษาของนักเรียน Opihi College ที่ผ่านมาสถิติของเราได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่วิทยาลัย Opihi ได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกาศนียบัตรแห่งชาติในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ

ท่านสามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรของโรงเรียนได้ที่ลิงก์นี้

http://www.opihicollege.inboxdesign.co.nz/curriculum

อ้างอิง : http://www.opihicollege.inboxdesign.co.nz/

 

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.opihicollege.school.nz/