นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Riccarton High School


Riccarton High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 13-19 ปี โรงเรียน มีนักเรียน 950 คน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ มีความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เหมาะแก่การเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอน ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากนักเรียนภายในท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติ Riccarton High School ตั้งอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติไครท์เชิร์ส มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี และมหาวิทยาลัยลินคอล์น เวสต์ฟิลด์มอลล์

โรงเรียน Riccarton High School มีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 35 ประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ผลคะแนนการสอบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอื่น ๆ นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้นนักเรียนที่จบการศึกษาออกไป จะเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้ มีความสามารถเฉพาะตัว มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม นอกจากนี้ โรงเรียน Riccarton ยังมีศูนย์ภาษาและโปรแกรมต่าง ๆ ไว้คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแล นักเรียน ต่างชาติ โดยเฉพาะถึง 4 ท่าน

หลักสูตรที่เปิดสอน

Riccarton High School มีหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก อายุ 9 -10 ปี และเด็กโต อายุ 11- 13 ปี
โรงเรียนมัธยมริคคาร์ตันได้ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตรของการศึกษาในประเทศไทย นักเรียนทั้งหมดได้รับการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสตร์ สุขภาพ พลศึกษา เทคโนโลยี และศิลปะ

เกรด 11 นักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสี่หลักสูตรอื่น ๆ เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 1 ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เกรด 12 นักเรียนทุกคนจำเป็นเรียน 5 วิชาหลัก สำหรับประกาศนียบัตร NCEA level 2


เกรด 13 นักเรียนต้องเรียน 5 วิชาหลักที่จำเป็นสำหรับประกาศนียบัตร NCEA level 3 ซึ่งใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย ไม่มีรายวิชาบังคับ นักเรียนบางคนเลือกเรียน 6 วิชาดูเพิ่มเติม http://www.riccarton.school.nz/