นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Bucklands Beach Intermediate


โรงเรียน Bucklands Beach Intermediate School เป็นที่ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland โรงเรียนสหศึกษาที่มีความโดดเด่นสำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยม อายุ 11- 13 ปี ซึ่งทางโรงเรียน มีนักเรียนประมาณ 800 คน ซึ่งโรงเรียนนี้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพัฒนาและประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน มอบการเรียนการสอนที่ดีที่สุด 

 ดูเพิ่มเติม http://www.bbi.school.nz/