นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Gisborne Intermediate School


Gisbourne Intermediate School หรือโรงเรียนมัธยมกิสบอร์น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในเมืองกิสบอร์น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนได้เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้องสร้างโรงเรียนแยกเป็น 2 โรงเรียน ในปีค.ศ. 1956 เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงกิสบอร์น ซึ่งมีนักเรียนเพียง 500 คน หลังจากนั้นโรงเรียนได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 800 คน รวมนักเรียนนานาชาติ โรงเรียนมัธยมกิสบอร์นมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬา Kapa haka ดนตรี ศิลปะ ละคร  

ในส่วนของโรงเรียนมัธยมหญิงกิสบอร์น โรงเรียนตระหนักถึงอนาคต โอกาสและความสำเร็จของนักเรียน โดยมุ่งพัฒนาเพื่อให้นักเรียนหญิงสามารถก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยความมั่นใจและมีทักษะในการทำงานเพื่อตัวเองและชุมชน ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจุดแข็งให้นักเรียนหญิงแต่ละคน มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

อ้างอิง www.gisbornegirlshigh.school.nz/

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.gisint.co.nz/home/