นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Glen Eden Intermediate School


โรงเรียน GLEN EDEN INTERMEDIATE SCHOOL เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่เมือง Kaurilands ใน Auckland, New Zealand ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่รับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยม อายุ10ครึ่งปี-13ปีครึ่ง มีนักเรียนประมาณ 1000 คน จัดเป็นนักเรียนต่างชาติ 3% เช่น ไทย เกาหลี โดยโรงเรียนจะมีห้องเรียน 34 ห้อง แบ่งเป็น 4 โรงเรียนย่อย (Mini School) นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีไอแพดสำหรับให้นักเรียนในทุกๆ ห้อง

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.geis.school.nz/