นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Tauranga Intermediate School


โรงเรียน Tauranga Intermediate School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนมากกว่า 1300 คนในช่วงอายุ 11-13 ปี โดยที่ โรงเรียนจะเน้นในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสดีๆ มากมายให้แก่เด็กนักเรียน

โดยประกอบด้วย


 

-  มีครูที่มุ่งมั่นพัฒนา กระตุ้นการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ๆ

- หลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กได้

- มีการรายงานผลการเรียน การบ้านให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงความประสบผลสำเร็จ

- มีโปรแกรมที่คลอบคลุมถึงกีฬา และกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่เด็กๆ

- มีความหลากหลายทางการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมให้แก่เด็ก ได้เลือก

มีที่พักในโรงเรียนให้แก่นักเรียนดูเพิ่มเติม http://www.tauranga-int.school.nz/