นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Takapuna Normal Intermediate School


Takapuna Normal Intermediate School  โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางของชายฝั่งทางเหนือของโอ๊คแลนด์และได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนี่มีความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการศึกษาเรียนรู้แห่งยุค เป็นโรงเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด โรงเรียนจะมอบทั้งความรู้และความช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนให้มีกำลังใจในการเรียนรู้ มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการศึกษาในต่างประเทศที่น่าจดจำ

 

 

หลักสูตรนิวซีแลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนทุกคน ที่ Takapuna Normal Intermediate School ดำเนินการตามหลักสูตร International Baccalaureate (IBO) Primary Years Programme (PYP) ต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ระยะยาว ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สุขภาพ, พลศึกษา, สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลาย มีความยุติธรรมและการมีส่วมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

 

อ้างอิง :  http://www.studynewzealand.eu/study-education/1334956367/Takapuna-Normal-Intermediate-School-age-11-13-Takapuna-Beachดูเพิ่มเติม http://tnis.school.nz/