นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Southern Institute of Technology
ดูเพิ่มเติม https://www.sit.ac.nz/