นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Special Promotion 2017!!!


Published :2017-03-26

<p>วันนี้ NES Study Abroad มีโปรโมชั่นดีๆของ Dominion English School สถาบันในเมือง Auckland มาแนะนำให้น้องๆกันค่ะ ซึงตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษ</p>

<p>-Super Intersive (25hrs/week) จากสัปดาห์ละ NZ$410</p>

<p>พิเศษสมัครเรียน 1-13 สัปดาห์ เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$290</p>

<p>สมัครเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$280</p>

<p>-Intensive (20hrs/week) จากสัปดาห์ละ NZ$370</p>

<p>พิเศษสมัครเรียน 1-13 สัปดาห์ เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$280</p>

<p>สมัครเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$265</p>

<p>สมัครได้แล้ววันนี้-30 มิถุนายน 2017</p>

วันนี้ NES Study Abroad มีโปรโมชั่นดีๆของ Dominion English School สถาบันในเมือง Auckland มาแนะนำให้น้องๆกันค่ะ ซึงตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษ

-Super Intersive (25hrs/week) จากสัปดาห์ละ NZ$410

พิเศษสมัครเรียน 1-13 สัปดาห์ เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$290

สมัครเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$280

-Intensive (20hrs/week) จากสัปดาห์ละ NZ$370

พิเศษสมัครเรียน 1-13 สัปดาห์ เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$280

สมัครเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป เหลือเพียงสัปดาห์ละ NZ$265

สมัครได้แล้ววันนี้-30 มิถุนายน 2017