นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Special Promotion 2016


Published :2016-03-28

<p>“Special Promotion 2016”</p>

<p>Courses for adults (อายุ18ปี+)</p>

<ul>
	<li>สมัครเรียน 12-23สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 300 NZD/สัปดาห์</li>
</ul>

<ul>
	<li>สมัครเรียน 24สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 260 NZD/สัปดาห์</li>
</ul>

<p>Young  Learners (11-17ปี)</p>

<ul>
	<li>สมัครเรียน 1-11สัปดาห์ จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 350 NZD/สัปดาห์</li>
	<li>สมัครเรียน 12สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 300 NZD/สัปดาห์</li>
</ul>

<p>สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ NES Study Abroad นิมมานเหมินทร์ 17 เชียงใหม่ Tel.0 53 894 807 หรือ 0 815 315 530</p>

“Special Promotion 2016”

Courses for adults (อายุ18ปี+)

  • สมัครเรียน 12-23สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 300 NZD/สัปดาห์
  • สมัครเรียน 24สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 260 NZD/สัปดาห์

Young  Learners (11-17ปี)

  • สมัครเรียน 1-11สัปดาห์ จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 350 NZD/สัปดาห์
  • สมัครเรียน 12สัปดาห์ขึ้นไป จากราคา 400 NZD/สัปดาห์ จ่ายเพียง 300 NZD/สัปดาห์

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ NES Study Abroad นิมมานเหมินทร์ 17 เชียงใหม่ Tel.0 53 894 807 หรือ 0 815 315 530