นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

University of Wolverhampton


 

 

 

University of Wolverhampton เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทษอังกฤษซึ่งเปิดสอนทั้งในระดับปริญญษตรี ปริญญษโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ซึ่งมีประชากรนักเรียนกว่า 23,000 คนด้วยกัน ซึ่งประวัติการก่อตั้งของ University of Wolverhampton นั้นสืบย้อนกลับไปยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยนั้น ได้เปิดเป็นห้องสมุดมาก่อน

 

 

ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีทั้งหมด 4 วิทยาเขตภายในเขต West Midlands, Shropshire และ Staffordshire ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งสองวิทยาเขตหลักนั้นจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง Wolverhampton ทางด้าน Compton Park ในย่านชานเมือง ส่วนวิทยาเขตที่สามนั้นก่อตั้งอยู่ใกล้ๆกับตัวเมือง Walsall และวิทยาเขตที่สี่ก่อตั้งอยู่ที่เมือง Telford ใกล้ๆกับ Priorslee Hall ซึ่งเป็นคฤหาสน์ก่อด้วยอิฐแดงชองสมัยศตวรรษที่ 18 ล้อมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกหลายแห่ง

 

ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนั้น ได้แก่

 

 • Undergraduate Studies (ปริญญาตรี)/ Postgraduate Studies (ปริญญาโท)
  • Architecture and Built Environment
  • Business
  • Biology, Chemistry and Forensic Science
  • Biomedical Science and Physiology
  • Creative Arts and Design
  • Education
  • Engineering
  • Health
  • Humanities
  • Law
  • Mathematics and Computer Science
  • Media
  • Performing Arts
  • Pharmacy
  • Psychology
  • Public Health, Social Work and Care
  • Social, Historical and Political Studies
  • Sport

 

 

หลักสูตรพิเศษอื่นๆนั้นได้แก่

 

 • Foundation  Degrees สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานแต่ยังขาดทักษะและ/หรือความรู้บางประการซึ่งจำเป็นต่อการต่อยอดการทำงาน หลักสูตรนี้จะรวมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการปฏิบัติเรียนรู้พื้นฐานและแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีนำไปใช้กับความเป็นจริงของธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการดำเนินงานในวันต่อวันของนักศึกษา

 

 • Part-time Study สำหรับผู้ที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถลงคอร์สแบบเต็มเวลาได้ 

 

 

สำรับนักเรียนต่างชาติที่อาจจะมีปัญหาในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัย Wolverhamptom มีการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศเข้าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียน นอกจากความช่วยเหลือในส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านทั่วไป เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว หรือการจัดหางานแบบ part-time เป็นต้น

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.wlv.ac.uk/